top of page

KOD

185

12

142

426

141

23

14

174du

187

425

424

16

143

186

22

HAMİLƏLƏRƏ aid HORMONLAR

ANALİZİN ADI

DUO-TEST    (8-13 həftəlik hamiləlik)

qan

E2 Estradiol

Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)

Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin    

qan

qan

qan

β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)

qan

β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

HCG Xorionik Qonadotropin STAT (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik)

qan

KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)

qan

PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı

qan

PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həftəlik hamiləlik)

qan

Progesteron (I-III trimestr)

qan

Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)

qan

TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)

qan

α-Fetoprotein (14-19 həftəlik hamiləlik)

qan

QİYMƏT AZN

54

20

20

27

20

20

20

70

130

27

55

20

25

60

20

bottom of page