top of page

MİKROELEMENTLƏR material

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

Ca Kalsium

97

qan

sutkalıq sidik

10

10

100

Ca ion İonlaşmış Kalsium

13

qan

113

Cl Xlor

qan

sutkalıq sidik

10

10

92

111

95

Fe Dəmir

qan

K Kalium

qan

sutkalıq sidik

Mg Maqnezium

qan

10

10

10

10

112

96

Na Natrium

qan

sutkalıq sidik

P Fosfor

qan

370

367

110

Cu Mis

qan

Zn Sink

qan

sidik

Litium

qan

10

10

10

13

12

12

17

VİTAMİNLƏR

41

28

30

VİTAMİN D

qan

VİTAMİN B12

qan

B9 Fol turşusu

qan

47

20

20

bottom of page