top of page

MİKROELEMENTLƏR material

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

Ca Kalsium

97

qan

sutkalıq sidik

8

9

100

Ca ion İonlaşmış Kalsium

13

qan

113

Cl Xlor

qan

sutkalıq sidik

10

10

92

111

95

Fe Dəmir

qan

K Kalium

qan

sutkalıq sidik

Mg Maqnezium

qan

8

10

10

8

112

96

Na Natrium

qan

sutkalıq sidik

P Fosfor

qan

370

367

110

Cu Mis

qan

Zn Sink

qan

sidik

Litium

qan

10

10

8

13

12

12

17

VİTAMİNLƏR

41

28

30

VİTAMİN D

qan

VİTAMİN B12

qan

B9 Fol turşusu

qan

47

20

20

bottom of page