top of page

KOD

312b

317v

313v

311

310b

806

ANALİZİN ADI

ESR Eritrositlərin çökmə sürəti

qan

HGB Hemoqlobin

qan

PLT Trombositlər

qan

Qanın ümumi analizi (ESR daxil)  mikroskopiya

qan

Qanın ümumi analizi  (ESR daxil) 

qan

Malyariya

qan

QİYMƏT AZN

8

8

8

13

17

16

bottom of page