top of page

AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR

KOD

273

274

638

602

431

649

647

606

604

652

650

156

461

ANALİZİN ADI

Anti-Fosfolipid anticismləri Ig M

Anti-Fosfolipid anticismləri Ig G

AMA-M2 Antimitoxondrial M2 anticismlər

ANA-Screen Antinuklear anticismlər

Anti-CCP Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər

Anti-CL  Kardiolipin Ig G

Anti-CL  Kardiolipin Ig M

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG

qan

Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM

Anti-β2 GP  β2-Glikoprotein Ig G

qan

qan

Anti-β2 P β2-Glikoprotein Ig M

ASA Antispermal anticismlər

SLE Qırmızı Qurd Eşənəyi

qan

qan

qan

QİYMƏT AZN

25

25

20

20

39

20

20

25

25

25

25

30

14

bottom of page