top of page

KOD

101z

77

126

69

84

94

81

93

78

79

103

63

64

105

182

805

ANALİZİN ADI

Qlükozaya Tolerantlıq testi 4 porsiya 

RF Revmatoid faktor

cTn I Troponin I

TP Ümumi zülal    

Triql Triqliseridlər

TRSF Transferrin

UA Sidik Turşusu    

UIBC Dəmir Birləşdirmə Qabiliyyəti

Urea Sidik Cövhəri     

Urea bun Azot Qalığı    

VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

α-AMY α – Amilaza   

α-AMY-P Pankreatik Amilaza   

TROPONİN T

B2 - MİKROQLOBULİN

Şəkər screen

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

periferik qan

QİYMƏT AZN

30

9

24

7

8

12

9

12

8

8

9

11

12

27

18

3

bottom of page