top of page

KOD

75

379

374

62

58

72

74

85

59

67

86

65

101p

161

ANALİZİN ADI

CRP C-Reaktiv zülal

qan

Cys.C Cystotin C

G- 6-PD Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenaza 

GGT γ – QAMMAQLUTAMİLTRANSFERAZA

Gluk Qlükoza

HAPT Haptoqlobin

Hb A1C Qlikohemoqlobin

HDL Yüksəkı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

Lakt Laktat

LDH Laktatdehidrogenaza

LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

LİP Lipaza

Qlükozaya Tolerantlıq testi 2 porsiya 

HCY Homosistein

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

QİYMƏT AZN

11

14.20

19

10

4

12

25

10

13

10

12

12

50

50

bottom of page