top of page

KOD

80

58

69

81

78

79

63

64

123a

ANALİZİN ADI

CREJ Kreatinin  

Gluk Qlükoza

TP Ümumi zülal 

UA Sidik Turşusu    

Urea Sidik Cövhəri  

Urea bun Azot Qalığı   

α-AMY α – Amilaza   

α-AMY-P Pankreatik Amilaza   

sidik,  sutkalıq sidik

sidik,  sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sidik

MİKROALBUMİN

sidik

QİYMƏT AZN

10

6

10

11

10

12

12

15

24

bottom of page