top of page

KOD

60

70

68

61

76

104

91

90

89

73

83

109

120

80

124

ANALİZİN ADI

AlaT Alaninaminotransferaza   

ALB Albumin

ALP Qələvi Fosfataza

AsaT Aspartataminotransferaza

ASO Antistreptolizin-O

Aterogenlik İndeksi

B.-Free  Sərbəst bilirubin

BİL-D  Birləşmiş bilirubin

BİL-T Ümumi bilirubin

Ceru Seruloplazmin

CHOLL Xolesterin

CK Kreatininfosfokinaza

CKL MB Kreatininfosfokinaza MB fraksiyası

CREJ Kreatinin     

XOLİNESTERAZA

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

QİYMƏT AZN

10

10

10

10

10

22

10

10

10

12

10

10

12

10

10

bottom of page