top of page

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

BAŞIN R-müayinəsi

R-01

R-03

R-04

R-05

R-08

Kəllə     R-qrafiya

Kəllə, burun ətrafı ciblər     R-qrafiya / R-skopiya

Türk yəhəri     tuşlanmış

Burun sümükləri     R-qrafiya

Çənə və çənə oynağı     R-qrafiya

20

20

15

20

20

   DÖŞ QƏFƏSİ SİSTEMİNİN R-müayinəsi

Rs-09

R-10

R-11

R-12

R-13

Döş qəfəsi     R-skopiya

Qabırğalar     R-qrafiya

Döş sümüyü     R-qrafiya

Ağciyərlər     R-qrafiya

Timus     R-qrafiya

12.70

20

20.30

20.30

20

ONURĞA SÜTUNU SİSTEMİNİN R-müayinəsi

Rs-14

R-70

R-15

R-18

R-21

R-24

Onurğa sütunu     R-skopiya

Onurğa sütunu / uşaq     R-qrafiya

Boyun fəqərələri     R-qrafiya / R-skopiya

Döş fəqərələri     R-qrafiya / R-skopiya

Bel-omba nahiyyəsi və bel fəqərələri     R-qrafiya / R-skopiya

Büzdüm     R-qrafiya / R-skopiya

25

35

20

20

20

30

GİNEKOLOJİ R-müayinə

R-28

Salpinqoqrafiya    R-skopiya

80.50

bottom of page