İsveçrənin "Hoffman La Roche" şirkətinin istehsalı olan "Cobas Integra 400 plus" analizatoru

Cobas integra 400 plus

Roche Cobas Integra 400 plus avadanlığında geniş spektrdə qanın biokimyəvi analizini təhlil etmək mümkündür.
Tam avtomatlaşdırılmış sistem reagentlərinin geniş menyusuna malik olan Cobas İntegra 400 plus biokimyəvi analizatorunda nəinki fermentlərin,substratların,spesifik zülalların ,çox vaxt aparan müayinələrin , həmçinin xüsusi testlərin aparılması və reagent nümunələrinin universal kassetlərə yüklənməsi mümkündür.
Cobas Integra 400 plus analizatorunun təkrarolunmaz elektron sistemi reagent nümunələrinin universal kassetlərinin xüsusi elektron ştrixlər vasitəsi ilə kodlaşdırılmasını təmin edir və reagentlərin hazırlanmasında operatorun iştirakını tələb etmir.Hər bir universal kasset özündə biokimyəvi reaksiya üçün lazım olan bütün inqrediyentləri cəmləşdirir.Bir kassetin köməyi vasitəsi ilə 800 test təyin olunur.

  • Kliniki biokimyəvi analizlərin cəmlənməsi üçün universal avadanlıq;
  • 1 saat ərzində 400 test icraatı;
  • 36 test+ ISE analizator daxilində;
  • 90 ilkin və ya təkrari sınaq şüşəsinin analizator daxilinə yerləşdirmək imkanı;
  • Kalibrator və sınaq məhlullarının xüsusi soyutma sistemi;
  • Laxtanın deteksiya sistemi çoxhəssaslı təzyiq sensorlarına malik olub pipetləşdirmə düzgün olmadıqda belə 2 mkl qədər götürülən nümunələri aşkar edir, nümunə götürən hissə isə avadanlığın yuyucu sistemi vasitəsi ilə laxtanın tam şəkildə təmizlənməsini optimilləşdirir.

 


Testlər menyusu

№53 Complement C3.                                                   №80 Creatinine.

№54 Complement C4.                                                   №80а Creatinine(sidikdə).

№55 Ig A.                                                                    №80б Creatinine(sutkalıg sidikdə).

№56 IgM.                                                                     №80с Creatinine(Klirens amsalı).

№57 IgG.                                                                      №81 Uric acid.

№58 Glucoze.                                                                №81а Uric acid.(sidikdə).

№59Lactate.                                                                  №81в Uric acid.(sutkalıq sidikdə).

№59а Lactate.                                                               №82 Lipoprotein А.

№60ALT.                                                                     №83 Cholesterol total.

№61 AST.                                                                    №84 Triglycerides.

№62 GGT.                                                                    №85 Cholesterol (HDL).

№63 Alpha-Amylaze.                                                     №86 Cholesterol (LDL).

№63а Alpha-Amylaze(sidikdə)                                        №87 Apolipoprotein A

№63в Alpha-Amylaze (sutkalıq sidikdə).                          №88 Apolipoprotein B.

№63с (kreatinin klirens əmsalı).                                     №89 Bilirubin total.

№64 Pancreatic amylase.                                              №90 Bilirubin direct.

№65 Lipase.                                                                 №91 Bilirubin free.

№66 Acid phosphatase.                                                 №92 Fe.

№67 LDH.                                                                     №93 UIBC.

№68 ALP.                                                                     №94 Transferrin.

№69 Protein total.                                                         №95 Mg.

№70 Albumin.                                                               №96 P.

№71 AAT.                                                                     №97 Са.

№72 Haptoglobin.                                                          №98 AAGP.

№73 Coeruloplasmin.                                                     №99 AntitrombinIII.

№74 HbA1C.                                                                  №100 İonizə olunmuş Ca.

№75 CRP.                                                                      №102 Lipide total.

№76 ASO.                                                                      №103 (ЛПОНП).

№77 Rheumatoid Fakt                                                      №104 Ateroqen amsalı .

№78Urea.                                                                        №107 Fruktozamin .

№78а Urea(sidikdə).                                                         №78б Urea(sutkalıq sidikdə).

№79 Qalıq azot .                                                              №79б Qalıq azot(sutkalıq sidikdə).


                                                                                                                   ətraflı məlumat laborator testlərdə...